Đề số 18

  • 8337 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Số cách chọn 5 học sinh trong 10 học sinh của một lớp đi tham quan di tích Ngã Ba Đồng Lộc là

Xem đáp án
Mỗi cách chọn 5 học sinh trong số 10 học sinh là một tổ hợp chập 5 của 10.
Vậy số cách chọn 5 học sinh trong 10 học sinh của một lớp đi tham quan di tích Ngã Ba Đồng Lộc là C105.
Chọn đáp án B

Câu 2:

Cho cấp số cộng un với u1=3u2=9. Công sai của cấp số cộng đã cho là

Xem đáp án
Gọi công sai của cấp số cộng là d
Áp dụng công thức un=u1+n1d, khi đó u2=u1+dd=u2-u1=9-3=6
Vậy công sai d=6.

Câu 3:

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên sau:
Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên sau: (ảnh 1)
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy f'x>0 trên các khoảng ;3 và 1;+
Hàm số đồng biến trên ;3 và 1;+ hàm số đồng biến trên 0;+.
Chọn đáp án B

Câu 5:

Cho hàm số y=fx xác định trên R và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau.
Cho hàm số y=f(x) xác định trên   và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau. (ảnh 1)
Khi đó số cực trị của hàm số y=fx

Xem đáp án
Do hàm số xác định trên R và có biểu thức đạo hàm đổi dấu ba lần tại x1; x2; x3 nên hàm số y=fx có ba cực trị.
Chọn đáp án A

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận