Đề số 10

  • 8368 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Khối trụ có bán kính đáy bằng a và chiều cao bằng 2a có thể tích là

Xem đáp án
Thể tích của khối trụ cần tìm là: V=πR2h=πa2.2a=2πa3
Chọn đáp án B

Câu 2:

Rút gọn biểu thức P=x32.x5

Xem đáp án
Ta có P=x32.x5=x32.x15=x32+15=x1710.
Chọn đáp án D

Câu 3:

Đường cong trong hình bên là của đồ thị hàm số nào?
Đường cong trong hình bên là của đồ thị hàm số nào? (ảnh 1)

Xem đáp án
Vì đồ thị có tiệm cận ngang y=2, tiệm cận đứng x=1, cắt trục Oy tại 0;1.
Đáp án A sai vì đồ thị y=2x+1x+1 cắt Oy tại 0;1.
Đáp án B sai vì đồ thị y=x1x2 có tiệm cận ngang y=1
Đáp án C sai vì đồ thị y=2x1x1có tiệm cận đứng x=1\
Chọn đáp án D

Câu 4:

Đạo hàm của hàm số y=42x

Xem đáp án
Áp dụng công thức au'=au.u'.lna, ta có
42x'=42x.2x'.ln4=2.ln4.42x=2.42x.ln22=4.42x.ln2.
Chọn đáp án C

Câu 5:

Cho véc tơ u=1;3;4, tìm véc tơ cùng phương với véc tơ u.

Xem đáp án
Ta có: b=2;6;8, u=1;3;4 nên b=2u. Vậy u cùng phương với b
Chọn đáp án A

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận