Đề số 13

  • 8367 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Gọi Fx là một nguyên hàm của hàm số fx=ex+cosx. Tìm khẳng định đúng.

Xem đáp án
Áp dụng công thức: fax+bdx=1aFax+b+C và nguyên hàm của hàm số lượng giác, nên Fx=ex+sinx+2019.
Chọn đáp án D

Câu 2:

Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây? (ảnh 1)

Xem đáp án
Đồ thị đã cho có hình dạng của đồ thị hàm số bậc ba y=ax3+bx2+cx+d nên loại phương án B và C
Dựa vào đồ thị, ta có limx+y=+a>0 nên loại phương án D
Chọn đáp án A

Câu 3:

Cho số phức z=52i. Tìm số phức w=iz+z¯.

Xem đáp án
Ta có w=iz+z¯=i52i+5+2i=7+7i.
Chọn đáp án A

Câu 4:

Điểm A trong hình bên dưới là điểm biểu diễn số phức z.
Điểm A trong hình bên dưới là điểm biểu diễn số phức z. (ảnh 1)
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án
Từ hình vẽ ta có A3;2 biểu diễn số phức z=3+2i, số phức z có phần thực là 3 và phần ảo là 2
Chọn đáp án C

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Biết SAABCDSA=a3. Thể tích của khối chóp S.ABCD là:

Xem đáp án

Cho hình chóp  SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a  (ảnh 1)

Khối chóp S.ABCD có chiều cao h=a3 và diện tích đáy B=a2.
Nên có thể tích V=13.a2.a3=a333.
Chọn đáp án A

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận