Đề số 15

  • 8338 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Trong không gian tọa độ Oxyz đường thẳng d:x+52=y78=z+139 có một véc tơ chỉ phương là

Xem đáp án
Đường thẳng d:x+52=y78=z+139 có véc tơ chỉ phương là u=2;8;9. Nên u1=2;8;9 là véc tơ chỉ phương của d.
Chọn đáp án A

Câu 2:

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào?
Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào? A y=x^3-4x (ảnh 1)

Xem đáp án
Đồ thị đã cho là đồ thị của hàm số bậc 4 trùng phương, nên loại đáp án A và B.
Ta có suy ra nên loại C.
Chọn đáp án C

Câu 3:

Trong không gian Oxyz,mặt phẳng α:xy+2z3=0 đi qua điểm nào dưới đây?

Xem đáp án
Xét điểm M1;1;32,ta có: 11+2.323=0 đúng nên Mα nên A đúng.
Xét điểm N1;1;32 ,ta có: 1+1+2.323=0 sai nên Nα nên B sai.
Xét điểm P1;6;1,ta có: 16+2.13=0 sai nên Pα nên C sai.
Xét điểm Q0;3;0,ta có: 03+2.03=0 sai nên Qαnên D sai.
Chọn đáp án A

Câu 4:

Với α là một số thực bất kỳ, mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án
+) Có 10α=10α2 với mọi α, nên A đúng.
+) Có 10α2=100α với mọi α, nên B đúng.
+) Có 10α=10α với mọi α, nên C đúng.
+) Có 10α2=10α2(*), dấu đẳng thức xảy ra khi α=0 hoặc α=2.
Lấy α=1 thì (*) sai, vậy D sai.
Chọn đáp án D

Câu 5:

Tính diện tích xung quanh S của khối trụ có bán kính đáy r=4 và chiều cao h=3.

Xem đáp án
Diện tích xung quanh S của khối trụ đó là: S=2πrh=2π.4.3=24π(đvtt).
Chọn đáp án D

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận