Đề số 5

  • 8436 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Diện tích mặt cầu (S) tâm I đường kính bằng a 

Xem đáp án
Bán kính mặt cầu (S) là R=a2
Diện tích mặt cầu (S) là S=4πR2=4πa22=πa2
Chọn đáp án A

Câu 2:

Câu 1.           Nghiệm của phương trình 22x+1=32 bằng

Xem đáp án
Ta có 22x+1=3222x+1=252x+1=5x=2
Với a>0 ta có log22a=log22+log2a=1+log2a
Chọn đáp án A

Câu 3:

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như sau
Cho hàm số   có bảng biến thiên như sau A x=1 (ảnh 1)
Hàm số đạt cực đại tại điểm

Xem đáp án
Qua bảng biến thiên ta có hàm số đại cực đại tại điểm x=2.
Chọn đáp án D

Câu 4:

Cho cấp số cộng un u3=7;  u4=8. Hãy chọn mệnh đề đúng

Xem đáp án

d=u4u3=15

Chọn đáp án C


Câu 5:

Cho tập hợp M có 10 phần tử. Số tập con gồm 2 phần tử của M 

Xem đáp án

Số tập con gồm 2 phần tử M của là số cách chọn 2 phần tử bất kì trong 10 phần tử của M. Do đó số tập con gồm 2 phần tử của M là C102.

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận