Đề số 19

  • 8420 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa giống nhau vào 5 lọ khác nhau (mỗi lọ cắm không quá một bông)?

Xem đáp án
Cách cắm 3 bông hoa giống nhau vào 5 lọ khác nhau nghĩa là chọn ra 3 lọ hoa từ 5 lọ hoa khác nhau để cắm hoa.
Chọn đáp án A

Câu 2:

Cho một cấp số cộng unu1=13, u8=26. Công sai của cấp số cộng đã cho là

Xem đáp án
Áp dụng công thức un=u1+n1d, khi đó u8=u1+7d26=13+7dd=113.
Vậy công sai d=113.
Chọn đáp án A

Câu 3:

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như hình vẽ:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ: (ảnh 1)

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy f'x<0 trên các khoảng ;10;1hàm số nghịch biến trên ;1.
Chọn đáp án A

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận