Đề số 3

  • 8369 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Cho một cấp số cộng có u4=2 , u2=4 . Hỏi u1  và công sai d  bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Ta có: un=u1+n1d. Theo giả thiết ta có hệ phương trình

u4=2u2=4u1+3d=2u1+d=4u1=5d=1

Vậy u1=5 và d=1.

Chọn đáp án C


Câu 3:

Cho hàm số fx  có bảng biến thiên như sau:
Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau  (ảnh 1)
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy f'x<0 trên các khoảng  1;0 và  1;+  hàm số nghịch biến trên 1;0

Chọn đáp án C


Câu 5:

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như hình bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng? (ảnh 1)

Xem đáp án

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực đại bằng 5 tại x=0

 Chọn đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Cảnh
14:52 - 28/05/2022

Câu 4: 2 đáp án C và D