Đề số 17

  • 8434 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho tập hợp A gồm có 9 phần tử. Số tập con gồm có 4 phần tử của tập hợp A

Xem đáp án
Số tập con gồm có 4 phần tử của tập hợp A C94.
Chọn đáp án C

Câu 2:

Cho cấp số nhân un có số hạng đầu u1=5u6=160. Công sai q của cấp số nhân đã cho là

Xem đáp án
Ta có un=u1.qn1
Suy ra u6=u1.q5q5=u6u1=1605=32q=2.
Vậy q=2.
Chọn đáp án B

Câu 3:

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như sau:
Cho hàm số  y=f(x) có bảng biến thiên như sau: (ảnh 1)
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Xem đáp án
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy f'x>0 trên khoảng ;1hàm số đồng biến trên ;1 nên cũng đồng biến trên ;2.
Chọn đáp án D

Câu 4:

Cho hàm số y=fx có bảng biến thiên như sau:
Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau (ảnh 1)
Hàm số đạt cực đại tại điểm

Xem đáp án
Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số y=fx đạt cực đại tại điểm x=0.
Chọn đáp án A

Câu 5:

Cho hàm số y=fx có đồ thị như hình bên. Tìm số cực trị của hàm số y=fx
Cho hàm số y=f(x) có đồ thị như hình bên. Tìm số cực trị của hàm số y=f(x)  (ảnh 1)

Xem đáp án
Từ đồ thị hàm số ta thấy hàm số có ba điểm cực trị trong đó có hai điểm cực tiểu và một điểm cực đại.
Chọn đáp án A

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận