Chuyên đề Toán 12 Bài 3: Thể tích khối đa diện có đáp án

  • 261 lượt thi

  • 299 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hình chóp tam giác SABC là tam giác vuông tại A, AB = a, AC = 2a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SA = a. Thể tích của khối chóp SABC là

Xem đáp án
Cho hình chóp tam giác SABC  là tam giác vuông tại A, AB = a ,AC = 2a  , cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy (ảnh 1)

Diện tích đáy

SABC=12AB.AC=12a.2a=a2.

Chiều cao: SA = a.

Vậy VS.ABC=13SABC.SA=13a2.a=a33.

Chọn C.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận