Bài tập số phức mức độ cơ bản, nâng cao cực hay có lời giải chi tiết(P1)

  • 5069 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho số phức z = (1-2i)2, số phức liên hợp của z là

Xem đáp án

Đáp án B

z=(1-2i)2=1-4i+4i2=1-4i-4=-3-4iz¯=-3+4i


Câu 2:

 Cho hai số phức z1 = -1+2i, z2 = -1-2i. Giá trị của biểu thức z12 +z22 bằng

Xem đáp án

Đáp án B

z1=-1+2i z1=(-1)2+22=5z2=-1-2i z2=(-1)2+(-2)2=5z12+z22=5+5=10


Câu 3:

Biết phương trình z2 +az +b = 0 (a,b) có một nghiệm là z = -2 + i. Tính a + b

Xem đáp án

Đáp án A

Ta dễ dàng suy ra nghiệm còn lại của phương trình  z2=-2-iÁp dụng hệ thức Vi-ét:z1 +z2=-2+i-2-i=-aa=4z1z2=-2+i-2-i=(-2)2-i2=4+1=5=ba+b=4+5=9


Câu 4:

Cho số phức z thỏa mãn phương trình 4|z+i| + 3|z-i| = 10. Tính giá trị nhỏ nhất của |z|

Xem đáp án

Đáp án D

Đặt z=a+bi (a;b)Ta : z+i=a2+b+12=a2+b2+2b+1=z2+2b+1Tương tự: z-i=z2-2b+1Áp dụng BĐT bunhiacopski dạng a2+b2c2+d2ac+bd24z+i+3z-i42+32.z+i2+z-i2105z2+2b+1+z2-2b+1=52z2+242z2+2z21z1KL: zmin=1


Câu 5:

Điểm nào trong hình vẽ dưới đây là điểm biễu diễn của số phức z = (1+i)(2-i)?

Xem đáp án

Đáp án D

z=(1+i)(2-i)=2-i+2i-i2=2+i+1=3+iĐiểm biểu diễn số phức z  Q(3;1)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyễn Công Danh

Bình luận


Bình luận