Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 21)

  • 8885 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

lim4n+20192n+1 bằng 

Xem đáp án

Ta có lim4n+20182n+1=lim4+2018n2+1n=2


Câu 2:

Cho tứ diện ABCD có G là trọng tâm. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Lời giải

Cho tứ diện  ABCD có  G là trọng tâm. Khẳng định nào sau đây đúng? (ảnh 1)

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD.

Khi đó ta có G  là trung điểm của MN và:

GA+GB=2GM

GC+GD=2GN

Cộng hai vế tương ứng ta được

GA+GB+GC+GD=2GM+2GN=0.

Câu 3:

limx+x32019x2020 bằng 

Xem đáp án

Lời giải

Ta có:limx+x32019x2020=limx+x312019x22020x3.

limx+x3=+ limx+12019x22020x3=1>0 

nên theo quy tắc 2, limx+x32x+1=+.


Câu 4:

limun, với un=5n2+3n7n2bằng 

Xem đáp án

Ta có limun=lim5n2n2+3nn27n2=lim5+3n7n2=5


Câu 5:

Cho tứ diện ABCD. Gọi M là trung điểm của BC, biết AB=a, AC=b AD=c. Đẳng thức nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Ta có DM=12DB+DC=12DA+AB+DA+AC=12AB+AC2AD=12a+b2c


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận