Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 7)

  • 8345 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho hai dãy số (un), (vn) thỏa mãn lim un = 4 và lim vn = 2. Giá trị của lim (un.vn) bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

lim (un.vn) = lim un.lim vn = 4.2 = 8.


Câu 2:

lim43n bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

 lim43n=+(vì 43>1 ).


Câu 3:

Dãy số nào sau đây có giới hạn khác 0?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

lim43n=+;

lim1n=0;

lim1nn=0;

lim12n=0.


Câu 4:

limx12x+12x1 bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

limx12x+12x1=2.1+12.11=3.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận