Đề số 7

  • 1716 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Quay hình vuông ABCD cạnh a xung quanh một cạnh. Thể tích của khối trụ được tạo thành là

Xem đáp án

Đáp án D

Quay hình vuông ABCD cạnh a xung quanh một cạnh ta được một khối trụ có độ dài đường cao là a, bán kính đáy là a.

Thể tích khối trụ là V=πa2.a=πa3


Câu 2:

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. 

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng? (ảnh 1)

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án A.

Từ bảng biến thiên ta có:

·        Hàm số y=f(x) có tập xác định là D=\1, suy ra hàm số không đạt cực trị tại x=1 .

Do đó các mệnh đề ở đáp án B và C là các mệnh đề sai.

·        Hàm số không có điểm cực đại nên không có giá trị cự đại bằng 1.

Do đó mệnh đề ở đáp án D là mệnh đề sai.

·        Tại x=2 thì f'(x) và đổi dấu từ âm sang dương nên x=2 là điểm cực tiểu của hàm số và dễ thấy hàm số không có điểm cực đại, suy ra mệnh đề ở đáp án A đúng.

Vậy mệnh đề của đáp án A là đúng.


Câu 3:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(1;3;2), B(3;-1;4). Tìm tọa độ trung điểm I của AB.

Xem đáp án

Đáp án D.

Ta có xI=xA+xB2=2yI=yA+yB2=1zI=zA+zB2=3I2;1;3

Câu 4:

Cho hàm số y=2x4x+1 . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án C.

TXĐ: D=\1

Ta có y'=2.14.1x+12=2x+12>0,xD .

Do đó hàm số đồng biến trên các khoảng ;1  1;+ .


Câu 5:

Cho x, y là hai số thực dương khác 1 và α,β là hai số thực tùy ý. Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án A.

Mệnh đề xαyβ=xyαβ  là mệnh đề sai.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận