Đề số 18

  • 1691 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho khối chóp S.ABCSA vuông góc với đáy(ABC), SA=a2  . Đáy ABC vuông tại A, AB=a, AC=2a  (tham khảo hình vẽ bên). Tính thể tích khối chóp S.ABC.
Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy (ABC), SA= a căn 2 . Đáy ABC vuông tại A, AB=a, AC=2a  (tham khảo hình vẽ bên). Tính thể tích khối chóp S.ABC. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án A

Thể tích khối chóp S.ABC tính theo công thức: V=13SABC.SA=13.a2.12a.2a=a323 .


Câu 2:

Cho số phức z=-i(3i+4) . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z .

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: z=i(3i+4)=34i  nên phần thực 3 và phần ảo -4.


Câu 5:

Trong không gian Oxyz, cho hai véc tơ a=(4;5;3)  b=(2;2;3) . Véc tơ x=a+2b  có tọa độ là

Xem đáp án

Đáp án C

a=(4;5;3), b=(2;2;3)2b=(4;4;6)

x=a+2b  suy ra tọa độ của vectơ x=(0;1;3) .


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận