Đề số 1

  • 1778 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

 Trong không gian vói hệ tọa độ Oxyz, đường thẳng đi qua điểm A1;4;7 và vuông góc với mặt phẳng (P):x+2y2z3=0 có phương trình là

Xem đáp án

Đường thẳng đi qua điểm A1;4;7 và vuông góc với mặt phẳng x+2y2z3=0 nên có một vectơ chỉ phương u=(1;2;2) có phương trình là x11=y42=z+72. 


Câu 2:

Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng ;+ 

Xem đáp án

Đáp án D

Loại ngay đáp án B, C vì hàm bậc một nếu có đồng biến thì đồng biến trên từng khoảng xác định.

Loại đáp án A vì phương trình y'=3x22=0 có 2 nghiệm phân biệt.

Đáp án D: Ta có y'=3x2+3>0,x; suy ra hàm số đồng biến trên khoảng R.


Câu 3:

Tìm phần ảo của số phức z=2i2i. 

Xem đáp án

 Đáp án C

Ta có:  z=2i2i=4i2.1=2+4i.

Vậy phần ảo của số phức z là 4.


Câu 4:

Tìm tập xác định của hàm số  y=log22x2x1

Xem đáp án

 Đáp án A

Điều kiện:  2x2x1>0x<12x>1.

Tập xác định D=(;12)(1;+). 


Câu 5:

Cho một hình đa diện. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau?

Xem đáp án

 Đáp án C

Mỗi cạnh chỉ là cạnh chung của 2 mặt.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận