Đề số 11

  • 1775 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Tìm tọa độ điểm biểu diễn số phức z=23i4i3+2i ?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có z=14i .


Câu 3:

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y=2x5x+3  

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: limx3+y=limx3+2x5x+3=; limx3y=limx32x5x+3=+ .

Suy ra đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng là đường thẳng x=3 .


Câu 4:

Trong hệ tọa độ Oxyz, cho OA=3ki . Tìm tọa độ điểm A?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có A1;0;3 .


Câu 5:

Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên tập xác định của nó?

Xem đáp án

Đáp án A

Xét y=x3+x5 , ta có y'=3x2+1>0,x  hàm số đồng biến trên .


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận