Đề số 21

  • 1771 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Hàm số nào dưới đây có tập xác định là khoảng (0;+) ?

Xem đáp án

Đáp án A

Hàm số y=x12  có TXĐ D=(0;+) .

Hàm số y=ln(x+1)  có TXĐ (1;+)

Hàm số y=ex  có TXĐ D= .

Hàm số y=xx3  có TXĐ D= .


Câu 2:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho M(1;2;3), N(2;-3;1), P(3;1;2) . Tìm tọa độ điểm Q sao cho MNPQ là hình bình hành.

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có NM=PQ(1;5;2)=(x3;y1;z2){x3=1y1=5z2=2Q(2;6;4) .


Câu 3:

Công thức nào sau đây là sai

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có dxsin2x=cotx+C  do đó đáp án B sai.


Câu 4:

Tìm nghiệm của phương trình log3(x9)=3 .

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: log3(x9)=3{x9>0x9=3x{x>0x=36x=36 .


Câu 5:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:x11=y12=z23  và cho mặt phẳng (P):x+y+z4=0  . Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Đường thẳng d:x11=y12=z23  đi qua M(1;1;2)  và có véctơ chỉ phương u=(1;2;3) .

Mặt phẳng (P):x+y+z4=0  có véctơ pháp tuyến n=(1;1;1)

Ta thấy u.n=1.1+2.1+1.(3)=0  (1)

Thay tọa độ điểm M(1;1;2)  vào mặt phẳng (P)   ta được 1+1+24=0M(P)   (2)

Từ (1) và (2) suy ra d(P) .


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận