Đề số 9

  • 1689 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Cho mặt cầu (S) có diện tích bằng 4π.  Thể tích khối cầu (S) bằng:

Xem đáp án

Đáp án C.

Diện tích mặt cầu (S) là: 4πR2=4πR=1.

Do dó thể tích khối cầu (S) là: V=43π.R3=43π (đvtt).


Câu 2:

Hệ thức liên hệ giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số y=x32x  

Xem đáp án

Đáp án A.

TXĐ: D=.

Ta có y'=3x22=0x=±23xCT=xCD.

Mà hàm số đã cho là hàm số lẻ nên ta suy ra yCT=yCD  hay yCT+yCD=0.


Câu 4:

Cho hàm số y=x42x2.  Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B.

TXĐ: D=.

Ta có y'=4x34x=0x=0x=±1.

Bảng xét dấu  như sau:

Cho hàm số x^4-x^2  Mệnh đề nào sau đây đúng? (ảnh 1)

Dựa vào bảng xét dấu, suy ra hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng  ;1 0;1;  nên nghịch biến trên khoảng ;2.


Câu 5:

Biểu thức P=x.x2.x53=xα  (với x>0  ), giá trị của  

Xem đáp án

Đáp án A.

Với x > 0 ta có: P=x.x2.x53=x.x2.x1253=x.x5253=x.x123=x323=x12=xα

Vậy α=12.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận