Đề số 2

  • 1776 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Câu 1. Thể tích của khối lập phương cạnh 2a  bằng

Xem đáp án

Đáp án A

Thể tích khối lập phương cạnh 2a là: V=2a3=8a3


Câu 2:

Cho hàm số y=x42x2+3 , giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

Xem đáp án

Đáp án A

TXĐ: D=  .

Ta có:y'=4x34x=0x=0x=±1

 

 


Câu 3:

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, tọa độ của véctơ u=2i3j+4k  

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: u=2i3j+4ku2;3;4  .

Lưu ý: Ta có thể chỉ cần đọc các hệ số lần lượt của các véctơ i;j;k  tương ứng.


Câu 4:

Cho hàm số y=fx  có bảng biến thiên như hình dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

Cho hàm số   có bảng biến thiên như hình dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là đúng? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án D

Ta thấy trên khoảng 3;+  thì , suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng 3;+  .

Lưu ý: Tại x=12 , hàm số bị gián đoạn; vậy không thể nói hàm số đơn điệu trên khoảng ;3


Câu 5:

Với a  b  là hai số thực dương tùy ý, logab2  bằng

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: logab2=loga+logb2=loga+2logb  .


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận