Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 6)

  • 8752 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho dãy số (u­n) thỏa mãn lim(un – 2021) = 0. Giá trị của lim un bằng

Xem đáp án

Áp dụng định nghĩa 2 trang 113 sách giáo khoa Đại số và Gải tích 11 ban Cơ bản ta có lim un = 2021.

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Trong các giới hạn sau, giới hạn nào có giá trị bằng 1?

Xem đáp án

lim3n+13n3=lim1nn+2=lim1+2n=1

Còn lim1+nn1=1

Chọn đáp án C.

Câu 3:

Đặt lim u = a, lim vn = b. Mệnh đề nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Mệnh đề lim(un.vn)=lim un.lim vn  là mệnh đề đúng nên mệnh đề ở câu A sai.

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Chọn khẳng định đúng.

Xem đáp án

Dãy số (un) có giới hạn là +∞ khi n → +∞ nếu un lớn hơn một số dương bất kì kể từ một số hạng nào đó trở đi, do đó chọn C.

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Mệnh đề A chỉ đúng với q thỏa mãn q > 1, với q < – 1 thì không tồn tại giới hạn dãy số qn.

Mệnh đề B đúng theo định lí về giới hạn vô cực.

Mệnh đề CD đúng theo kết quả của giới hạn đặc biệt.

Chọn đáp án A.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận