Bộ 15 đề kiểm tra học kì 1 Toán 9 năm 2022-2023 có đáp án (Đề 13)

  • 893 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thực hiện phép tính: 312+124827

Xem đáp án

312+124827=34.3+1216.39.3=3.23+12.4333=63+2333=53


Câu 2:

Trục căn thức ở mẫu: 235.

Xem đáp án

235=23+5353+5=23+5325=23+522=3+511


Câu 4:

Tìm các số thực a  để 3x6  có nghĩa.

Xem đáp án

Để 3x6  có nghĩa thì:3x603x6x2

Vậy x2.


Câu 5:

Rút gọn biểu thức P=1a1+1aa:1a1  (với 0<a  a1 )

Xem đáp án

ĐKXĐ: 0<a  và a1

P=1a1+1aa:1a1=1a1+1aa1.a1=a+1aa1.a1=a+1a=1+1a.

Vậy P=1+1a  với 0<a  và a1.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận