Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 5)

  • 8890 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?

Xem đáp án

Ta có lim32n+1=lim3n2+1n=02=0

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Dãy số nào sau đây có giới hạn khác 0?

Xem đáp án

Ta có lim2n+3n+5=lim2+3n1+5n=21=2

Chọn đáp án A.


Câu 3:

lim2n+1n3+7 bằng

Xem đáp án

Ta có lim2n+1n3+7=lim2n2+1n31+7n3=01=0

Chọn đáp án A.


Câu 4:

lim(n2n+5) bằng

Xem đáp án

Ta có lim(n2n+5)=limn211n+5n2

lim n2=+;lim11n+5n2=1>0limn211n+5n2=+

Chọn đáp án D.

Câu 5:

Tính giới hạn lim vn biết lim un = 2, limunvn=3

Xem đáp án

limvn=limununvn=limunlimunvn=23

Chọn đáp án A.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận