Bài tập số phức mức độ cơ bản, nâng cao cực hay có lời giải chi tiết(P3)

  • 5097 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Trong các số phức z thỏa mãn z¯+5-12i = 9. Tìm zmin

Xem đáp án

Đáp án A

Đặt z=a+bi (a;b) z¯=a-biTừ giả thiếta+5-(b+12)i=9(a+5)2+(b+12)2=81 Tập hợp các điểm biếu diễn số phức z năm trên đường tròn tâm I(-5;-12)  R=9

Từ hình vẽ ta thấy zmin =OA=OI-IA=OI-Rzmin=(-5)2+(-12)2-9=13-9=4


Câu 3:

Cho z = a +bi  a,b   w = z-1+2ii thì phần ảo của w bằng:

Xem đáp án

Đáp án B

w=z-1+2ii=i(a+bi-1+2i)i2=i(a-1)-(b+2)-1w=b+2-i(a-1)Phần ảo của w  1-a


Câu 4:

Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề dưới đây: 

Xem đáp án

Đáp án C

Đặt z=a+bi  w=c+di (a;b;c;d)Xét đáp án A:z=w¯a=cb=-da=c-b=dz¯=w ( đúng )Xét đáp án B  Dz=w¯a=cb=-da2+b2=c2+d2a2+b2=c2+d2 hay z=w¯ ( B đúng)Mặt khác:  z2=w2¯(a+bi)2=(c+di)2¯a2-b2+2abi=c2-d2-2cdi c2-d2-2cdi=c2-d2-2cdi ( D đúng)C sai 


Câu 5:

Số phức nào dưới dây là nghiệm phương trình z + z + z¯ = 0

Xem đáp án

Đặt z=a+bi (a;b)PTa+bi+a2+b2+a-bi=02a+a2+b2=0a2+b2=-2aa<0a2+b2=4a2a<03a2=b2-a=b3Chọn b=±3a=-1z=-1+i3 hoặc z=-1-i3Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyễn Công Danh

Bình luận


Bình luận