Top 10 đề thi Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội năm 2023 - 2024 có đáp án (Đề 1)

  • 12313 lượt thi

  • 150 câu hỏi

  • 195 phút

Câu 1:

Cho biểu đồ về sự tác động của một số thực phm tới môi trường:

Cho biểu đồ về sự tác động của một số thực phẩm tới môi trường:Thực phẩm nào tác động tới môi trường nhiều nhất?A. TáoB. Trứng C. Thịt lợn       (ảnh 1) 

 (Nguồn: ourwordindata.org)

Thực phẩm nào tác động tới môi trường nhiều nhất?

Xem đáp án

Phương pháp giải:

Quan sát thông tin, đọc số liệu lượng khí CO2 phát thải ra môi trường khi sản xuất 1kg thực phẩm. Thực phẩm nào có lượng phát thải khí CO2 nhiều nhất thì có tác động nhiều nhất tới môi trường.

Giải chi tiết:

Dựa vào thông tin đã cho trong biểu đồ trên ta thấy:

Nuôi bò lấy thịt làm phát thải nhà kính nhiều nhất.

Khi sản xuất 1kg thịt bò lượng phát thải CO2 tương đương là 60kg CO2. Điều này có nghĩa là thịt bò là thực phẩm có tác động nhiều nhất tới môi trường.

Chọn D


Câu 2:

Một chất điểm chuyển động với phương trình S=f(t)=2t33t2+4t, trong đó t>0, t  được tính bằng giây (s) và s được tính bằng mét (m). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t = 3(s) bằng

Xem đáp án

Phương pháp giải:

Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t=t0 được tính theo công thức vt0=S't0 .

Giải chi tiết:

Ta có:S't=f't=6t26t+4

Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t=2(s)  bằng: v2=S'2=6.226.2+4=16m/s


Câu 3:

Phương trình log32x1=2 có nghiệm là

Xem đáp án

Phương pháp giải:

Giải phương trình logarit cơ bản:logafx=bfx=ab

Giải chi tiết:

Ta có log32x1=22x1=32x=5

Vậy nghiệm của phương trình là x=5  .


Câu 4:

Hệ phương trình sau có bao nhiêu nghiệm x2+x=2x+y2+1=0.

Xem đáp án

Phương pháp giải:

 

- Từ phương trình đầu tiên, giải phương trình bậc hai tìm x.

- Thế vào phương trình còn lại tìm y.

Giải chi tiết:

Xét phương trình x2+x=2x2+x2=0x=1x=2VNx=±1

Với x=1 thay vào phương trình x+y2+1=0 ta có y2=2 (vô nghiệm).

Với x=-1 thay vào phương trình x+y2+1=0 ta có y2=0y=0 .

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x;y=1;0 .


Câu 5:

Trong hệ tọa độ Õy, cho điểm M biểu diễn số phức z=2+3i. Gọi N là điểm thuộc đường thẳng y=3 sao cho tam giác OMN cân tại O. Điểm N là điểm biểu diễn của số phức nào dưới đây?

Xem đáp án

Phương pháp giải:

+ Số phức z=a+bi;a;b  được biểu diễn bởi điểm Ma;b  trên mặt phẳng tọa độ.

+ Tam giác OMN cân tại OOM=ON

Giải chi tiết:

Vì z=2+3iM2;3

N  đường thẳng y=3 nên Na;3

Để ΔOMN cân tại O thì OM=ONOM2=ON222+32=a2+32a2=4.

a=2N2;3z=2+3ia=2N2;3z=2+3i


3

Đánh giá trung bình

0%

50%

0%

50%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Nguyễn

t

2 năm trước

tran

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thị Hằng
23:18 - 21/02/2023

3 no tại ad chưa đổi dấu của trừ 1 nên mới ra 7

lê nam thư
23:15 - 13/03/2023

đáp án sai hết rồi câu 13 và nhiều câu khác

Hoàng Kim Oanh
20:28 - 17/04/2023

86 C chứ

Hoàng Kim Oanh
20:33 - 17/04/2023

90 cũng lạ lắm =))

Huyền Lê
19:55 - 19/04/2023

câu 8 A