Trắc nghiệm Toán 11 Dạng 2: Tính đạo hàm bằng công thức có đáp án (Mới nhất)

  • 1758 lượt thi

  • 110 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đạo hàm của hàm số\(y = 10\) là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Chọn C

\(y = 10\)\( \Rightarrow \)\(y' = 0.\)


Câu 2:

Cho hàm số \(f(x) = ax + b.\) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Chọn C

\(f(x) = ax + b\)\( \Rightarrow \)\(f'(x) = a.\)


Câu 3:

Cho Media VietJack Media VietJack . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Media VietJack


Câu 4:

Đạo hàm của hàm số \[y = {x^4} - 3{x^2} + x + 1\]

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Áp dụng công thức


Câu 5:

Đạo hàm của hàm số Media VietJack bằng biểu thức nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Công thức Media VietJack .

Chọn C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận