Sắp xếp theo:

Bộ đề thi - Lớp 12

Toán


Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit
Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
Chương 4: Số phức
Chương 1: Khối đa diện
Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

Xem tất cả đề kiểm tra »

Vật lý


Chương 1: Dao động cơ
Chương 2: Sóng cơ và sóng âm
Chương 3: Dòng điện xoay chiều
Chương 4: Dao động và sóng điện từ
Chương 5: Sóng ánh sáng
Chương 6: Lượng tử ánh sáng
Chương 7: Hạt nhân nguyên tử

Xem tất cả đề kiểm tra »

Hóa học


Chương 1: Este - Lipit
Chương 2: Cacbohiđrat
Chương 3: Amin, amino axit và protein
Chương 4: Polime và vật liệu polime
Chương 5: Đại cương về kim loại
Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng
Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ
Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Xem tất cả đề kiểm tra »

Lịch sử


Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000
Chương 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)
Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 1991). Liên Bang Nga (1991 - 2000)
Chương 3: Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000)
Chương 4: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000)
Chương 5: Quan hệ quốc tế (1945-2000)
Chương 6: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930
Chương 2: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
Chương 3: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954
Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Xem tất cả đề kiểm tra »

Địa lý


Địa Lí Việt Nam
Địa lí tự nhiên
Đặc điểm chung của tự nhiên
Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên
Địa lí dân cư
Địa lí kinh tế
Địa lí các ngành kinh tế
Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp
Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp
Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ
Địa lí các vùng kinh tế

Xem tất cả đề kiểm tra »

Sinh học


Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị
Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Chương 3: Di truyền học quần thể
Chương 4: Ứng dụng di truyền học
Chương 5: Di truyền học người
Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật
Chương 2: Quần xã sinh vật
Chương 3: Hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường

Xem tất cả đề kiểm tra »