Trắc nghiệm Khái niệm về mặt tròn xoay có đáp án (Phần 1)

  • 2254 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ có bán kính đáy r và chiều cao h là:

Xem đáp án

Công thức tính diện tích xung quanh hình trụ: Sxq=2πrh

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Công thức nào sau đây không đúng khi tính diện tích toàn phần hình trụ?

Xem đáp án

Ta có: Stp=Sxq+2Sd=2πrh+2πr2=2πrh+r=Cdh+r

Do đó công thức ở đáp án D là sai.

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận