Trắc nghiệm Mặt cầu có đáp án (Nhận biết)

  • 1820 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điểm M thuộc mặt cầu tâm O bán kính R nếu

Xem đáp án

Điểm M thuộc mặt cầu tâm O bán kính R nếu MO = R

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho mặt cầu (S ) tâm O, bán kính R và mặt phẳng (P), gọi H là hình chiếu của O trên (P). Nếu thì:

Xem đáp án

Nếu OH < P thì (P) cắt (S) theo giao tuyến là một đường tròn.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) cắt nhau tại nhiều hơn một điểm. Giao tuyến của chúng là:

Xem đáp án

Nếu mặt phẳng cắt mặt cầu tại nhiều hơn 1 điểm thì giao tuyến của chúng là một đường tròn nằm trên mặt cầu.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho mặt cầu (S) có tâm O bán kính R và đường thẳng d. Nếu d và (S) không có điểm chung thì:

Xem đáp án

Mặt cầu (S) và đường thẳng d không có điểm chung nếu dO;d>R

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Số giao điểm của đường thẳng và mặt cầu tối đa có thể có là

Xem đáp án

Đường thẳng và mặt cầu chỉ có thể có số giao điểm là 0; 1; 2 nên số giao điểm lớn nhất có thể có là 2

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận