Chuyên đề Toán 12 Bài 2: Khối đa diện lồi - Khối đa diện đều có đáp án

  • 324 lượt thi

  • 51 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các hình dưới đây hình nào không phải khối đa diện lồi?

Trong các hình dưới đây hình nào không phải khối đa diện lồi? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đường nối đoạn MN không thuộc khối hình 4 nên hình 4 không phải khối đa diện lồi.

Chọn D.

Trong các hình dưới đây hình nào không phải khối đa diện lồi? (ảnh 2)

Câu 2:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Các đáp án A, B, D đều đúng dựa vào khái niệm hình đa diện lồi.

Hai tứ diện đều ghép vào nhau có thể không tạo thành một hình đa diện lồi.

Chọn C.


Câu 3:

Khối đa diện nào được cho dưới đây là khối đa diện đều?

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận