Trắc nghiệm Khái niệm về khối đa diện có đáp án (Thông hiểu)

  • 1991 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Xem đáp án

Hình lăng trụ tam giác đều có 4 mặt đối xứng như hình vẽ dưới:'

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Một hình hộp đứng có hai đáy là hình thoi (không phải là hình vuông) có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Xem đáp án

Một hình hộp đứng có hai đáy là hình thoi (không phải là hình vuông) có 3 mặt phẳng đối xứng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Hình tứ diện đều có mấy mặt phẳng đối xứng?

Xem đáp án

Tứ diện đều có mặt phẳng đối xứng là mặt phẳng đi qua 1 cạnh và trung điểm cạnh đối diện. Vì tứ diện đều có 6 cạnh nên có 6 mặt phẳng đối xứng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Số mặt phẳng đối xứng của mặt cầu là:

Xem đáp án

Mọi mặt phẳng đi qua tâm của mặt cầu đều là mặt phẳng đối xứng của mặt cầu

Vậy có vô số mặt phẳng đối xứng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Số mặt phẳng đối xứng của hình hộp chữ nhật (các kích thước khác nhau) là:

Xem đáp án

Hình hộp chữ nhật có 3 mặt phẳng đối xứng, đó là mặt phẳng đi qua trung điểm các cạnh đối diện.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận