Trắc nghiệm Số phức có đáp án (Thông hiểu)

  • 1661 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Số phức z=1m+mi là số thực nếu:

Xem đáp án

Đáp án B

Số phức z=1m+mi là số thực nếu m = 0.


Câu 2:

Biết rằng có duy nhất một cặp số thực (x; y) thỏa mãn x+y+xyi=5+3i

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

x+y+xyi=5+3ix+y=5xy=3

x=4y=1S=x+y=4+1=5


Câu 3:

Cho hai số phức z=2x+3+3y1i và z'=3x+y+1i. Khi z=z', chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

z=z'2x+3+3y1i=3x+y+1i2x+3=3x3y1=y+1x=3y=1


Câu 4:

Kí hiệu a, b lần lượt là phần thực và phần ảo của số phức 322i. Tìm a, b

Xem đáp án

Đáp án D

Số phức 322i có phần thực bằng 3 phần ảo bằng 22 hay a=3b=22


Câu 5:

Cho số phức z=32i. Tìm phần thực và phần ảo của số phức z

Xem đáp án

Đáp án D

Số phức liên hợp của z là 3+2i, phần thực 3, phần ảo 2.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

7 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

BN PT
09:12 - 21/02/2023

câu 2 thiếu câu hỏi ạ