30 câu trắc nghiệm: Hàm số lũy thừa có đáp án

  • 3844 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho α là một số thực và hàm số y=1x1-2αα đồng biến trên (0; +∞). Khẳng định nào sau đây là đúng

Xem đáp án

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Ta có y'=2α-1α.x2α-1α-1

Để hàm số đồng biến trên 0;+ khi và chỉ khi y'>0, x0;+:

2α-1α>0α<0α>12

Chọn đáp án C


Câu 2:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: a=323, b=323, c=233, d=233

Xem đáp án

Viết lại các số dưới dạng cùng căn bậc 6:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Do 12 < 18 < 24 < 54 nên d < b < c < a các số theo thứ tự tăng dần là d,b,c,a.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Tìm đạo hàm của hàm số y=1x2+x+13.

Xem đáp án

Viết lại hàm số dưới dạng lũy thừa y=x2+x+1-13

Sử dụng công thức đạo hàm hàm hợp ta có

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Tìm đạo hàm của hàm số y=xxx

Xem đáp án

Viết lại hàm số dưới dạng lũy thừa

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Đáp án A.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

E

2 năm trước

Edward Trần

L

10 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận