Bài tập Hình không gian cơ bản, nâng cao ôn thi Đại học có lời giải (P1)

  • 1961 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Cho hai điểm phân biệt A, B. Tìm tập hợp các tâm O của các mặt cầu đi qua hai điểm A, B. 

Xem đáp án

Ta có OA = OB nên tập hợp các tâm O của các mặt cầu đi qua hai điểm A, B là mặt phẳng trung trực của đoạn AB

Đáp án:B


Câu 4:

Một hình nón có đường cao bằng 10 cm, bán kính đáy r= 15cm. Tính diện tích xung quanh của hình nón đó.

Xem đáp án

Đáp án: D

Diện tích xung quanh:

Ta xét tam giác vuông SOA:


Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SB. Thiết diện của mặt phẳng (ADM) với hình chóp là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Thiết diện cần tìm là hình thang MNDA


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận