Trắc nghiệm Đường tiệm cận có đáp án (P1) (Nhận biết)

  • 2510 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nếu limxx0+y=+ thì đường thẳng x=x0 là:

Xem đáp án

Nếu limxx0+y=+ thì đường thẳng x=x0 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Phương trình tiệm cận đứng của đồ thị hàm số có dạng:

Xem đáp án

Phương trình đường tiệm cận đứng có dạng x=x0

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Nếu limxfxax+b=0 thì đường thẳng y=ax+b được gọi là:

Xem đáp án

Nếu limxfxax+b=0 thì đường thẳng y=ax+b được gọi là: tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y=x13x+2 là:

Xem đáp án

Đồ thị hàm số có TCN là: y=13  (vì limxx13x+2=13)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  y=1xx+2

Xem đáp án

Ta có:  limx+=limx+1xx+2=limx+1x11+2x=1

Do đó y = - 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

R

1 năm trước

Ryu Okawari

H

1 năm trước

Hà Thị Trang

L

9 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận