Trắc nghiệm Khái niệm về thể tích của khối đa diện có đáp án (Thông hiểu)

  • 2020 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 5:

Mệnh đề nào dưới đây sai?

Xem đáp án


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

10 tháng trước

Khánh Lê

Bình luận


Bình luận