Trắc nghiệm Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số có đáp án (Nhận biết)

  • 1981 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Tập xác định của hàm số y=12x3+2x1 là:

Xem đáp án

Đáp án A

Hàm đa thức bậc ba xác định trên R


Câu 2:

Hàm số y=x3+x2+1 xác định khi:

Xem đáp án

Đáp án C

Hàm số y=x3+x2+1 xác định với mọi xR


Câu 3:

Số điểm cực trị của hàm số y=ax3+bx2+cx+da0 có thể có nhiều nhất mấy điểm cực trị?

Xem đáp án

Đáp án B

Hàm đa thức bậc ba chỉ có thể có 2 cực trị hoặc không có cực trị nào nên số điểm cực trị nhiều nhất có thể có là 2


Câu 4:

Hàm đa thức bậc ba có thể có mấy cực trị?

Xem đáp án

Đáp án D

y’ = 0 có hai nghiệm phân biệt x1,x2 có 2 cực trị.

y’ = 0 vô nghiệm hoặc có nghiệm kép  không có cực trị.

Do đó hàm đa thức bậc ba chỉ có thể có 2 cực trị hoặc không có cực trị nào


Câu 5:

Hàm đa thức bậc ba đồng biến trên R có thể có bảng biến thiên dạng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Hàm đa thức bậc ba đồng biến trên R thì y'>0,xR

Quan sát các BBT ta thấy đáp án D thỏa mãn


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận