Trắc nghiệm Mặt cầu có đáp án (Thông hiểu)

  • 1688 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Điểm M thuộc mặt cầu tâm O bán kính R thì OM = R.

Điểm M thuộc khối cầu tâm O bán kính R thì OMR

Do đó điểm thuộc mặt cầu sẽ thuộc khối cầu.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho mặt cầu (S). Nếu (P) là mặt phẳng kính của mặt cầu (S) thì:

Xem đáp án

Nếu (P) là mặt phẳng kính thì OH=0HO hay (P) đi qua O là tâm mặt cầu.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Các tiếp tuyến tại cùng một điểm nằm trên mặt cầu có tính chất:

Xem đáp án

Các tiếp tuyến của mặt cầu tại cùng một điểm thì cùng thuộc mặt phẳng tiếp diện của mặt cầu tại điểm đó.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho mặt cầu (S) và điểm AS, (P) là tiếp diện của (S) tại A. Chọn mệnh đề sai:

Xem đáp án

Đáp án A: Mọi đường thẳng đi qua A và nằm trong (P) đều là tiếp tuyến của (S) (đúng)

Đáp án B: Mọi đường thẳng nằm trong (P) đều tiếp xúc với (S) (sai vì chỉ những đường thẳng đi qua A và nằm trong (P) mới tiếp xúc với (S))

Đáp án C: Các đường thẳng nằm trong (P) không thể có với (S) hai điểm chung (đúng, chỉ có thể không có hoặc có duy nhất một điểm chung)

Đáp án D: Đường thẳng OA vuông góc với (P) tại A (đúng vì A là tiếp điểm)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho mặt cầu (S) và điểm A nằm ngoài mặt cầu, các điểm B, C, D, E lần lượt là các tiếp điểm của các tiếp tuyến kẻ từ A đến mặt cầu. Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Qua một điểm nằm ngoài mặt cầu vẽ được vô số tiếp tuyến với mặt cầu. Tập hợp các tiếp điểm với mặt cầu là đường tròn nằm trên mặt cầu.

Do đó bốn điểm B, C, D, E cùng thuộc một đường tròn.

Đáp án cần chọn là: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận