Trắc nghiệm Ôn tập chương có đáp án (Nhận biết)

  • 1610 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 4:

Một khối chóp có đáy là đa giác n cạnh. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Khối chóp có đáy là đa giác n cạnh thì có n + 1 đỉnh và n + 1 mặt, 2n cạnh nên chỉ có A đúng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Một hình chóp tứ giác đều có mấy mặt đối xứng:

Xem đáp án

Hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông, hình chiếu của đỉnh S trên đáy trùng với tâm đáy.

Hình chóp S.ABCD có các mặt đối xứng là SAC,SBD,SGI,SHJ với G, H, I, J lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, DA.

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

10 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận