Trắc nghiệm Phương trình mặt phẳng có đáp án (Vận dụng)

  • 1622 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 5:

Cho điểm A(1;2;-1), B(2;-1;3). Kí hiệu (S) là quỹ tích các điểm M(x;y;z) sao cho MA2MB2=2. Tìm khẳng định đúng

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận