Trắc nghiệm Phương trình mặt phẳng có đáp án (Phần 1)

  • 1743 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (Oxy) có phương trình là:

Xem đáp án

Mặt phẳng (Oxy) có phương trình là z = 0

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (Oyz) có phương trình là:

Xem đáp án

Mặt phẳng (Oyz) có phương trình là x = 0

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Mặt phẳng (P): ax-by-cz-d = 0 có một VTPT là:

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận