Trắc nghiệm Phương trình mũ và phương trình logarit có đáp án (Thông hiểu)

  • 1789 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Giải phương trình 9x+1=272x-2. Ta có tập nghiệm bằng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A.


Câu 3:

Giải phương trình 3x+6=3x có tập nghiệm bằng

Xem đáp án

Đặt t=3x

Đáp án cần chọn là: C.


Câu 4:

Khi đặt 3x=t thì phương trình 9x+1-3x+1-30=0 trở thành

Xem đáp án

Ta có:

Đặt 3x=t ta có phương trình (*) 

Đáp án cần chọn là: A.


Câu 5:

Tìm tích các nghiệm của phương trình 2-1x+2+1x-22=0

Xem đáp án

Đặt  phương trình có dạng

Khi đó:

Suy ra tích các nghiệm bằng – 1.

Đáp án cần chọn là: B.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận