20 câu trắc nghiệm: Ôn tập chương 1 Hình học 12 có đáp án

  • 2496 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Phương án A. Sai: Xem lại định nghĩa

“Hai đa diện được gọi là bằng nhau nếu có 1 phép dời hình biến đa diện này thành đa diện kia”.

Phương án B. Sai vì Vchóp = 1/3 hSđáy nên hai chóp có thể tích bằng nhau thì cần thêm điều kiện đường cao bằng nhau.

Phương án C. Sai Vlăng trụ = h.Sđáy

Thiếu điều kiện hai đáy có diện tích bằng nhau.

Phương án D. Đúng. Vì hai khối đa diện bằng nhau được tạo thành từ một phép dời hình, nó bảo toàn khoảng cách giữa các điểm. Do đó thể tích của chúng bằng nhau.


Câu 2:

Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Tồn tại các khối đa diện đều loại (5;3) gọi là khối mười hai mặt đều.


Câu 3:

Mỗi cạnh của một khối đa diện là cạnh chung của bao nhiêu mặt của khối đa diện:

Xem đáp án

Đáp án A

Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng 2 đa giác


Câu 4:

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai:

Xem đáp án

Đáp án D

Phương án A. Đúng: Vì hình lăng trụ đều là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều nên lăng trụ đều có cạnh bên vuông góc với đáy.

Phương án B. Đúng.

Phương án C. Đúng.

Phương án D. Sai: Do lăng trụ đều có cạnh đáy và chiều cạnh bên có thể không bằng nhau.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

10 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận