23 câu trắc nghiệm: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều có đáp án

  • 2766 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Khối 20 mặt đều có bao nhiêu cạnh?

Xem đáp án

Đáp án C

Cách 1. Dựa vào lí thuyết (nhận xét c)

Cách 2. Mỗi mặt của nó là tam giác đều nên số cạnh của nó bằng C = pM2=3.202=30


Câu 2:

Khối 12 mặt đều có bao nhiêu đỉnh ?

Xem đáp án

Đáp án D

Cách 1. Dựa vào lí thuyết (nhận xét b)

Cách 2. Khối 12 mặt đều thuộc loại (5 ;3) nên ta có 5.12=3d=2c. Suy ra d=20.


Câu 3:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?

Xem đáp án

Đáp án D

Cách 1. Dựa vào lí thuyết (nhận xét a, b, c luôn đúng)

Cách 2. Áp dụng công thức pm = 2x , thay m = 4, 8, 12, 20, ta thấy ngay c chẵn. Với hình lập phương ta có 4m = 2c nên c chẵn.

Suy ra D là mệnh đề sai.


Câu 4:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Hình tạo bởi hai hình chóp có chung một đỉnh duy nhất không phải là khối đa diện lồi. Suy ra D sai.


Câu 5:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Dựa vào định nghĩa khối đa diện đều.

Khối đa diện đều loại (p;q) là khối đa diện có các tính chất sau:

* Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh

* Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận