233 Bài trắc nghiệm Hình học Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu có lời giải chi tiết (P1)

  • 6171 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mệnh đề nào dưới đây là sai

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận