52 câu trắc nghiệm: Khái niệm về mặt tròn xoay có đáp án

  • 3548 lượt thi

  • 52 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 1:

Tam giác ABC vuông cân đỉnh A có cạnh huyền là a. Quay tam giác ABC quanh trục AB thì đoạn gấp khúc ACB tạo thành hình nón (N). Diện tích xung quanh của hình nón (N) là:

Xem đáp án

Đáp án C

Theo cách xây dựng hình nón ta có đường sinh của hình nón là: l = BC = a.

Bán kính đáy của hình nón là: r = AC = BC.sin45o = a/2

Vậy ta có diện tích xung quanh của hình nón (N) là:


Câu 2:

Hình nón (N) có đường sinh gấp hai lần bán kính đáy. Góc ở đỉnh của hình nón là:

Xem đáp án

Đáp án B

Từ giả thiết ta có l = 2r.

Gọi 2α là góc ở đỉnh của hình nón, khi đó ta có:

Vậy góc ở đỉnh của hình nón là 60o.


Câu 5:

Cho hình trụ có được khi quay hình chữ nhật ABCD quanh trục AB. Biết rằng AB = 2AD = 2a. Thể tích khối trụ đã cho theo a là:

Xem đáp án

Đáp án A

Từ giả thiết ta có h = AB = 2a, r = AD = a. Khi đó ta có thể tích khối trụ là: V = πr2h = 2πa3.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

10 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận