Bài tập Hình học Khối đa diện có lời giải chi tiết (P1)

  • 4347 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và độ dài đường cao bằng a142 .Tính tang của góc giữa cạnh bên và mặt đáy

Xem đáp án

Chọn A

Phương pháp:

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng là góc giữa đường thẳng và hình chiếu của nó trên mặt phẳng đó.

Cách giải


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận