Chuyên đề Toán 12 Bài 1: Khái niệm về khối đa diện có đáp án

  • 337 lượt thi

  • 91 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho các hình sau. Hình không phải hình đa diện là

Cho các hình sau. Hình không phải hình đa diện là   (ảnh 1)


Xem đáp án

Áp dụng các tính chất của hình đa diện:

Mỗi cạnh là cạnh chung của đúng hai mặt;

Hai mặt bất kì hoặc có một đỉnh chung, hoặc có một cạnh chung, hoặc không có điểm chung nào.

Hình d vi phạm quy tắc: có cạnh trên cùng chỉ là cạnh của một mặt.

Chọn D.


Câu 2:

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình đa diện?

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình đa diện?   (ảnh 1)


Xem đáp án

Hình 1 không phải là hình đa diện vì có một cạnh là cạnh chung của 4 đa giác, loại A.

Hình 2 không phải là hình đa diện vì có một cạnh là cạnh chung của 3 đa giác, loại B.

Hình 4 không phải là hình đa diện vì có một cạnh là cạnh chung của 4 đa giác, loại D.

Hình 3 là hình đa diện vì nó thỏa mãn khái niệm hình đa diện.

Chọn C.


Câu 3:

Số mặt của hình đa diện ở hình vẽ dưới đây là ?

Số mặt của hình đa diện ở hình vẽ dưới đây là ? (ảnh 1)

Xem đáp án
Số mặt của hình đa diện ở hình vẽ dưới đây là ? (ảnh 2)

Hình đa diện trên có 9 mặt là

ABD;BDC;ADC;ABFE;BFGC;ACGE;HFE;HFG;EHG.

Chọn D.


Câu 4:

Cho hình đa diện như hình vẽ bên. Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng nối 2 đỉnh của hình đa diện nhưng không là cạnh của hình đa diện?

Cho hình đa diện như hình vẽ bên. Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng nối 2 đỉnh của hình đa diện nhưng không là cạnh của hình đa diện? (ảnh 1)

Xem đáp án

Ta có khối đa 20 mặt có 12 đỉnh.

Số đoạn thẳng được tạo thành 12 đỉnh trên là C122 cạnh.

Số cạnh của khối 20 mặt trên là 30 cạnh.

Vậy số đoạn thẳng nối hai đỉnh của hình đa diện nhưng không phải là cạnh của hình đa diện là C12230=36.

Chọn C.

Câu 5:

Cho một hình chóp có số đỉnh là 2018, số cạnh của hình chóp đó là

Xem đáp án

Hình chóp có 2018 đỉnh thì đa giác đáy có 2017 đỉnh, nên có 2017 cạnh đáy và 2017 cạnh bên.

Vậy hình chóp có 2017+2017=4034cạnh

Chọn D

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận