Trắc nghiệm Ôn tập chương 4 có đáp án (Phần 1)

  • 2001 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Dạng lượng giác của số phức z = i - 1 là:

Xem đáp án


Câu 2:

Viết dạng lượng giác của số phức z = - 1

Xem đáp án


Câu 3:

Cho hai số phức z1=r1cosφ1+isinφ1,z2=r2cosφ2+isinφ2. Khi đó:

Xem đáp án


Câu 5:

Cho số phức z=2+23i. Tìm các số nguyên dương n để zn là số thực

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

3 tháng trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận