Trắc nghiệm Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số có đáp án (P1) (Nhận biết)

  • 5853 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho hàm số y=fx đồng biến trên D và x1,x2D mà x1>x2, khi đó:

Xem đáp án

Hàm số y=fx đồng biến trên D nên với mọi x1,x2D mà x1>x2 thì

fx1>fx2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho hàm số fx xác định và có đạo hàm trên a;b. Nếu f'x<0,xa;b thì:

Xem đáp án

Sử dụng định lí về xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số trên một khoảng đã nêu ở phần phương pháp, ở đây khoảng K=a;b ta được:

Hàm số y = f(x) xác định và có đạo hàm f'x<0,xa;b thì f(x) nghịch biến trên (a;b)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho hàm số f (x) có đạo hàm trên R. Nếu hàm số f (x) đồng biến trên R thì:

Xem đáp án

Hàm số y = f(x) đồng biến trên R thì f'x0,xR

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Cho hàm số y = f(x) xác định và có đạo hàm trên R. Chọn kết luận đúng:

Xem đáp án

Đáp án A: Nếu f'x>0,xR thì hàm số y = f(x) đồng biến trên R nên A đúng.

Đáp án B: Nếu f'x<0,xR thì hàm số nghịch biến trên R nên B sai

Đáp án C, D: nếu f'x<0,xR thì hàm số không đổi trên R nên C, D sai.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho hàm số f (x) có đạo hàm trên R. Nếu hàm số f (x) nghịch biến trên R thì:

Xem đáp án

Hàm số y = f (x) nghịch biến trên R thì f'x0,xR

Đáp án cần chọn là: D


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

W

4 tháng trước

William Kane

27/1/2023------------------8/8,5------------6,7,9/2,6

Bình luận


Bình luận

Luy Nguyễn Thị
08:33 - 01/08/2021

câu 9 có lỗi phải ko ạ
b cũng là mđ sai