Đề kiểm tra 15 phút Toán 12 Chương 3 Hình học có đáp án (Đề 1)

  • 4225 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 3:

Cho điểm M(-2;5;0), hình chiếu vuông góc của điểm M trên trục Oy là điểm

Xem đáp án

Chọn C.

Với M(a,b,c) thì hình chiếu vuông góc của M lên trục Oy là M1(0;b;0)

Do đó, hình chiếu vuông góc của M(-2;5;0) lên trục Oy là M’(0;5;0).


Câu 4:

Cho điểm M(1; 2; -3), hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng (Oxy) là:

Xem đáp án

Chọn A.

Với M (a,b,c) thì hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng (Oxy) là M1(a;b;0)

Do đó, hình chiếu của điểm M(1;2;-3) lên mặt phẳng (Oxy) là điểm M’(1;2;0).


Câu 5:

Cho điểm M(3; 2; -1), điểm đối xứng của M qua mặt phẳng (Oxy) là điểm

Xem đáp án

Chọn C.

Với M(a,b,c) thì điểm đối xứng của M qua mặt phẳng (Oxy) là M’ (a;b;-c).

Do đó, điểm đối xứng với điểm M(3;2;-1) qua mặt phẳng (Oxy) là M’(3;2;1).


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận